Olympisch goud in Nederlands leren – Universiteit Antwerpen

Bij Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, bestaat er al een tiental jaar de mogelijkheid een jaaropleiding Nederlands te volgen ter voorbereiding van een academische studie in Vlaanderen. Dit academische vormingsprogramma is een voltijds studieprogramma dat over één academiejaar loopt. Het richt zich tot buitenlandse studenten die zowel een grondige kennis van het Nederlands en de Nederlandse leefwereld als van de academische cultuur in Vlaanderen en Europa willen verwerven. Het sluitstuk van de jaaropleiding vormt de Internationale Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA). Elke student die voor de opleiding slaagt, ontvangt een getuigschrift en kan het volgende jaar meteen zijn kennis in de praktijk testen in een studierichting naar keuze aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.
Jaarlijks schrijven een dertigtal studenten uit alle continenten zich in: twee derde vrouwen en een derde mannen. Onder hen ook de twee Russische meisjes Anna Obukhova en Olga Feshina. Zij kwamen in september 2009 zonder enige kennis van het Nederlands in ons land aan en begonnen meteen met een jaartraject Nederlands. In de zomervakantie 2010 slaagden ze allebei succesvol voor de laatste etappe, niveau 5 en de ITNA, zodat ze dit academiejaar vol goede moed met een voorbereidende Master in de richting TEW konden starten. En… het goede nieuws is dat ze allebei geslaagd zijn voor hun semesterexamens in januari. Een beloftevolle start voor de rest van het parcours!

“We hadden echt niet verwacht dat we op 1,5 jaar al zover zouden staan,” getuigt Olga stralend. “Zelfs in onze stoutste dromen hadden we dat niet durven hopen,” beaamt Anna. “In negen maanden tijd hebben we ons door de jaaropleiding Nederlands geworsteld. Dat was weliswaar zeer moeilijk en intensief, maar ook erg leuk. Bij Linguapolis zijn ze erin geslaagd om in sneltempo van onze groep individuen een hecht team te maken waarin het erg comfortabel was om Nederlands te leren. De medecursisten en docenten voelden aan als één grote familie.”
“Ze hebben ons fantastisch begeleid en blijven aanmoedigen,” vertelt Olga. “Ze geloofden echt in ons en vertelden ons voortdurend dat we moesten blijven vechten. Maar na het diploma niveau 5 begon het echte werk pas: studeren aan de universiteit. Anna en ik hebben allebei al een diploma in Rusland – Anna architectuur en ik economie en marketing – maar we slaagden er niet in onze volledige opleiding te laten erkennen. We kregen wel veel vrijstellingen, maar moesten sowieso onze master nog volgen.”


“Ik volg een voorbereidend jaar cultuurmanagement en Olga bedrijfskunde binnen de faculteit TEW om volgend jaar aan de masteropleiding te beginnen,” vertelt Anna. “We hebben ons de voorbije maanden door zware studievakken als fiscaal recht, economie, financiële verslaggeving en vennootschapsrecht moeten worstelen.”
“Dat was echt afzien,” getuigt Olga. “De eerste maanden van het academiejaar slaagden we er niet in om meer dan één bladzijde per uur te studeren! Zoveel moeilijke woorden en begrippen die op ons afkwamen. In België word je op studiegebied meer aan je lot overgelaten dan in Rusland. In ons land heb je dubbel zoveel contacturen en wordt de leerstof als het ware voorgekauwd. Hier wordt veel meer zelfstudie verwacht.”
De meisjes legden zichzelf de voorbije maanden een ijzeren discipline op en blokten zich te pletter. Maar hun vele werk wierp vruchten af, want ze zijn voor alle semesterexamens geslaagd. “Ik denk dat dit deels aan de Russische mentaliteit ligt,” denkt Olga. “We zijn doorbijters. We hebben het perestroika-tijdperk overleefd en grijpen nu alle kansen die we krijgen, met beide handen. Als we iets echt willen, dan gaan we ervoor.”

“We zijn uiteraard heel trots op deze meisjes en op alle andere studenten van de jaaropleiding. Uiteindelijk is het bijna een Olympische discipline om op negen maanden tijd een taal zo te beheersen dat je er in voort kan studeren,” vindt directeur Christine Engelen. “De omkadering van de jaaropleiding gaat veel verder dan eender welke andere taalcursus bij Linguapolis. Dit is geen afstandelijk universitair programma, maar een heel intensief leertraject, gedragen door de docenten die deze cursisten er met al hun kracht doorheen helpen, de secretariaatsmensen die de vaak gecompliceerde administratieve kant voor hun rekening nemen en een coördinatrice die de studenten samen met eventuele Vlaamse contactpersonen coacht en begeleidt. Een tour de force die gelukkig zijn vruchten afwerpt.”
Anna zou graag na haar studies in ons land als binnenhuisarchitecte aan de slag gaan of iets in de culturele sector doen, en Olga droomt van een carrière in de internationale handel. “De Russische markt groeit heel snel, dus een job die de Belgisch-Russische handelsrelaties kan bevorderen, lijkt me wel wat!”


Maar eerst hebben de meisjes nog andere plannen: ze zouden immers graag een vzw oprichten om studenten uit Rusland en andere Slavische landen met de academische rompslomp te helpen die op hen afkomt als ze aan een Vlaamse universiteit willen studeren. “Er bestaan nog geen standaardformulieren die je zeggen wat je allemaal in orde moet brengen om in aanmerking te komen voor vrijstellingen en hier te kunnen studeren,” vertelt Olga. “Daar hebben wij zelf veel tijd mee verloren. Het is toch al te gek dat alle Russische studenten hetzelfde moeten doormaken. En misschien kunnen wij zo de Antwerpse universiteit ook helpen om de Belgisch-Russische academische relaties te verbeteren.”


www.linguapolis.be
Auteur: Katrien Verreyken