Gevolgen van Brexit voor Rusland

Brexit zal diverse effecten hebben, in de Europese Unie en de rest van de wereld. Ook voor Rusland staat er veel op het spel, zowel in negatieve als in positieve zin. Voor Belgische exporteurs openen er zich nieuwe mogelijkheden.

De Europese Unie is de voornaamste handelspartner van Rusland, goed voor zo’n 44 procent van de Russische buitenlandse handel. Politieke of economische schokken binnen de Unie laten zich dan ook meteen voelen in de Russische economie.

Zo zal de schok van Brexit het Russische financiële systeem treffen. Er wordt verwacht dat de Brexit de euro zal verzwakken. De afgelopen jaren is Rusland meer gebruik gaan maken van de euro, ondermeer door politieke dreigementen en spanningen. Momenteel is zowat een vijfde van de Russische reserves aan buitenlandse deviezen in euro.

Bovendien maakt een goedkopere euro de import van Europese goederen in Rusland goedkoper. Dit zal die import doen stijgen, wat ingaat tegen de Russische strategie om import te vervangen door eigen productie.

Een negatief effect mag Rusland verwachten van de verzwakking van de Europese economie ten gevolge van de Brexit. Een tragere groei in de EU tast de wereldwijde vraag naar olie aan. Dit tast de inkomsten aan van olieproducent Rusland, en kan er tot economische instabiliteit leiden.

Verenigd Koninkrijk en Rusland

De toekomst van het Verenigd Koninkrijk na de Brexit is van minder belang voor Rusland. De economische relaties tussen beide landen zijn beperkt, het VK is slechts goed voor 2 procent van de Russische import en export. Rusland importeert voornamelijk cosmetica, whiskey, luxemerken uit de kledingsector en transport- en technologische goederen uit het VK.

De export van Rusland naar Groot-Brittannië zal wel toenemen. De goederen die de andere EU-lidstaten uitvoeren over het kanaal, zullen na de Brexit duurder worden door de nieuwe Britse importtaksen. Hierdoor winnen de Russische goederen aan competitiviteit, vermits hun totale prijs gelijk blijft (ze worden nu reeds belast).

Het valt te verwachten  dat beide landen een dialoog zullen opstarten met het oog op meer onderling vertrouwen, betere handelsrelaties, intensere communicatie en meer wederzijdse investeringen. Momenteel zijn al een 600 Britse ondernemingen in Rusland aanwezig, vooral in de pharmaceutische sector en de technologische industrie.

 Kansen voor EU-leveranciers

Het valt natuurlijk af te wachten hoe sterk de diverse effecten zullen spelen, toch is de verwachting niet dat Brexit in Rusland problemen zal meebrengen zoals de crisissen in 2008 en 2014.

Rusland blijft daarom een aantrekkelijke markt voor internationale handel. Met de blijvende onzekerheden in het Verenigd Koninkrijk zullen Belgische bedrijven meer uitkijken naar exportmogelijkheden elders.

In veel sectoren is Rusland nu al de derde belangrijkste exportbestemming buiten de EU, dankzij de grote vraag bij de consumenten en de beperkte binnenlandse productie. Na de recessie van 2014 is de Russische import blijven groeien.

Belgische exportondernemingen moeten hun inspanningen richten op expansie op verschillende markten. Zo kunnen ze inpikken op de wensen van consumenten in landen die door moeilijke veranderingen gaan.