Problemen met de conformiteitscertificaten

Belgische bedrijven die naar Rusland exporteren of dat wensen te doen, moeten er zich van bewust zijn dat er momenteel grote problemen zijn met de conformiteitscertificaten die nodig zijn. Oude certificaten zijn veelal vervalst of ongeldig. Op nieuwe certificaten is het lang wachten. Hierdoor kunnen uw goederen vast komen te zitten aan de grens.

Welke problemen met de Russische conformiteitscertificaten?

De Europese EN ISO-certificaten zijn in Rusland niet geldig. In Rusland gelden eigen kwaliteitscriteria en dus eigen testen en certificaten (TP TC, ook geldig in Witrusland, Armenië, Kazachstan en Kyrgyzstan).

De conformiteitsnormen in Rusland wijken veelal nauwelijks af van de Europese, zodat Europese fabrikanten hun producten meestal niet moeten aanpassen. Maar ze moeten natuurlijk wel de nodige certificaten aanvragen. En hier loopt het momenteel fout.

De vroegere Russische procedures voor certificatie vertoonden veel mankementen: vage beschrijvingen van de normen, weinig tot geen controle op de testen en op de toekenning van certificaten. Enorm veel certificaten werden zomaar uitgereikt.

Daarom werd in 2017 wetgeving van kracht om de kwaliteit en de veiligheid van alle goederen die in Rusland verkocht worden beter te garanderen. De controle op certifiëringsorganen en testlaboratoria werd opgevoerd.

“40 tot 50 procent van de Russische conformiteitscertificaten bleken bij overheidscontroles tussen 2017 en 2019 vals of niet in overeenstemming met de wettelijke vereisten.”

De weerslag is niet te onderschatten. Op vandaag is zowat de helft van de testlaboratoria gesloten wegens ondermaats testmateriaal of foute testprocedures. Bijna de helft van de Russische certifiëringsbedrijven zijn gesloten of geschorst omwille van verboden activiteiten, onrechtmatige toekenning of onvoldoende onderbouwing van certificaten. Er wordt geschat dat een kleine helft van alle conformiteitscertificaten vals of onvolledig is.

Gevolgen voor de exporteurs naar Rusland

Dit creëert grote problemen: het aantal laboratoria en certifiëringsbedrijven is sterk gedaald, terwijl de vraag naar certifiëring stijgt (foute certificaten moeten vervangen worden, bovenop de aanvraag van nieuwe certificaten).

Goederen kunnen niet op de markt gebracht worden zonder certificaat. Dit betekent dat omzet verloren gaat, en concurrenten marktaandeel inpikken. Op goederen die aan de grens worden geblokkeerd door de Russische doeane, moet na 45 dagen zware boete betaald worden.

Belgische bedrijven die naar Rusland (wensen te) exporteren, doen er dus goed aan tijdig hun certificaten aan te vragen of te controleren. Een buitenlands bedrijf kan in Rusland geen certificaat aanvragen, dat moet via een Russisch bedrijf verlopen. Meestal is dit een Russische partner, maar dit is niet noodzakelijk de beste weg.

Belgische bedrijven moeten er zich van bewust zijn dat de procedure om een certificaat te bekomen, niet alleen langer duurt, maar ook duurder is geworden. Enerzijds door het tekort aan capaciteit, anderzijds omdat de hogere eisen ook duurdere testen meebrengen.